Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學人文社會科學學院

National Dong Hwa University College of Humanities and Social Sciences

【賀】本院107年教學優良教師名單

賀顏進雄教授、黃宗潔副教授、鄭育霖副教授、陳進金副教授、潘繼道副教授、郭俊麟副教授、尤素娟副教授、林奇蓉副教授、莊致嘉副教授、陳素梅副教授、王鴻濬教授、劉志如副教授獲選為本院107年教學優良教師 。 (排名不分先後)

瀏覽數  
最後更新日期
2024-04-22